page view image

Foreldreovernatting Lerum Cup 2022

Arrangementsinformasjon

Leige av hyblar/leilegheit i Sogndal i samband med Lerum Cup 2022. 


Innsjekk torsdag 23 juni kl. 18-22.00
Utsjekk søndag 26 juni før kl 14:00


Tilbodet gjeld:
Foreldre som ønskjer enkel innlosjering sentralt i Sogndal.


HYBEL
Pris: kr. 1950,- pr. hybel.(Maks 2.pers pr.rom for 3 overnattingar).


ELVATUNET LEILEGHEIT:
Eigna til familie eller at personar kjenner kvarandre.

Pris: 5200,-

Soverom 1: 2 personar
Soverom 2: 2 personar
Kjøkken/stove: 2 personar

Totalt 6 personar ( t.d familie)


MØLLEVEGEN:
2 roms leilighet: Eigna til familie eller at personar kjenner kvarandre.
Pris: 4500,-
Soverom 1: 2 personar
Stova: 3 personar.

Totalt 5 personar (t.d familie)


MØLLEVEGEN:
1 Roms leilighet: Eigna til 3 personar, bør være familie.
Pris: 2850,-

Totalt 3 personar


Om Hyblane/Leilegheit:

Hyblane høyrer til større hus/blokk som til vanleg blir nytta av studentar.
* Studentheimen: https://www.sammen.no/no/sogndal/bolig/studentheimen
* Stedjeåsen: https://www.sammen.no/no/sogndal/bolig/stedjeasen
* Elvatunet: https://www.sammen.no/no/sogndal/bolig/elvatunet
* Elvatunet 1: https://www.sammen.no/no/sogndal/bolig/elvatunet-1
* Møllevegen: https://www.sammen.no/no/sogndal/bolig/mollevegen

Pr.dags dato har vi 35 (kjeme fleire) disponible hyblar/leilegheiter som er fordelt på plassane ovanfor, vi fordeler utfrå der det er ledig kapasitet.

Lerum Cup ønskjer å presisere at hyblane som blir leigd ut er tomme rom utan inventar (utan seng/madrass). Dette betyr at liggeunderlag/madrass og sengetøy må medbringast sjølv.
Hyblane har tilgang på bad, dusj og enkle kjøkkenfasilitetar som du delar med andre som bur i same hybelhus.
I utleigeperioden vil det vanligvis dere studenter som også bur igjen i enkelte av hybelhusene og blokkene.

Hvis det er fleire som ynskjer å bu i same området (same hybelhus) spesifiser også dette på mail etter du har kjøpt produktet.
Fordeling av hyblar er klart fredag 1.juni og vil bli sendt ut pr.mail.

Når du har bestilt utleigeobjekt,så send e-post til  lerumcup@sogndalfotball.no (dette pga av brannsikkerhet og at vi som arrangør må vite eksakt antal pr.hybel/leilegheit.

Ansvarsfraskrivelse

N/A