Foreldreovernatting Lerum Cup 2019

Arrangementsinformasjon

Leige av studenthyblar i Sogndal i samband med Lerum Cup 2019. 


Innsjekk fredag 21.juni kl. 18-22.00
Utsjekk mandag 24. juni før 12:00

Tilbodet gjeld:
Foreldre som ønskjer enkel innlosjering sentralt i Sogndal.
Pris: kr. 1750,- pr. hybel.

Antal pers: 1-2 stk pr.hybel (pris er lik om det bur 1 eller 2 personar på hybel). Gi beskjed om det er fleire enn 1 pers på hybel etter du har kjøpt produkt til : lerumcup@sogndalfotball.no (dette pga av brannsikkerhet og at vi som arrangør må vite eksakt antal pr.hybel.

Om Hyblane:

Hyblane høyrer til større hus/blokk som til vanleg blir nytta av studentar.
* Studentheimen: https://www.sammen.no/no/sogndal/bolig/studentheimen
* Stedjeåsen: https://www.sammen.no/no/sogndal/bolig/stedjeasen
* Elvatunet: https://www.sammen.no/no/sogndal/bolig/elvatunet 
* Elvatunet 1: https://www.sammen.no/no/sogndal/bolig/elvatunet-1 
* Møllevegen: https://www.sammen.no/no/sogndal/bolig/mollevegen

Pr.dags dato har vi 35 (kjeme fleire) disponible hyblar som er fordelt på plassane ovanfor, vi fordeler utfrå der det er ledig kapasitet.

Lerum Cup ønskjer å presisere at hyblane som blir leigd ut er tomme rom utan inventar (utan seng/madrass). Dette betyr at liggeunderlag/madrass og sengetøy må medbringast sjølv.
Hyblane har tilgang på bad, dusj og enkle kjøkkenfasilitetar som du delar med andre som bur i same hybelhus.
I utleigeperioden vil det vanligvis dere studenter som også bur igjen i enkelte av hybelhusene og blokkene.

Hvis det er fleire som ynskjer å bu i same området (same hybelhus) spesifiser også dette på mail etter du har kjøpt produktet.
Fordeling av hyblar er klart fredag 1.juni og vil bli sendt ut pr.mail.