Foreldreovernatting Lerum Cup 2018

Arrangementsinformasjon

Leige av studenthyblar i Sogndal i samband med Lerum Cup 2018.


Innsjekk fredag 22.juni kl. 18-22.00
Utsjekk mandag 25. juni før kl. 12.00

Tilbodet gjeld:
Foreldre som ønskjer enkel innlosjering sentralt i Sogndal.
Pris: kr. 1650,- pr. hybel.

Antal pers: 1-2 stk pr.hybel (pris er lik om det bur 1 eller 2 personar på hybel). Gi beskjed om det er fleire enn 1 pers på hybel etter du har kjøpt produkt til : lerumcup@sogndalfotball.no (dette pga av brannsikkerhet og at vi som arrangør må vite eksakt antal pr.hybel.

Om Hyblane:

Hyblane høyrer til større hus/blokk som til vanleg blir nytta av studentar.
* Studentheimen: https://www.sammen.no/no/sogndal/bolig/studentheimen
* Stedjeåsen: https://www.sammen.no/no/sogndal/bolig/stedjeasen
* Elvatunet: https://www.sammen.no/no/sogndal/bolig/elvatunet 
* Elvatunet 1: https://www.sammen.no/no/sogndal/bolig/elvatunet-1 
* Møllevegen: https://www.sammen.no/no/sogndal/bolig/mollevegen

Pr.dags dato har vi 40 disponible hyblar som er fordelt på plassane ovanfor, vi fordeler utfrå der det er ledig kapasitet.

Lerum Cup ønskjer å presisere at hyblane som blir leigd ut er tomme rom utan inventar (utan seng/madrass). Dette betyr at liggeunderlag/madrass og sengetøy må medbringast sjølv.
Hyblane har tilgang på bad, dusj og enkle kjøkkenfasilitetar som du delar med andre som bur i same hybelhus.
I utleigeperioden vil det vanligvis dere studenter som også bur igjen i enkelte av hybelhusene og blokkene.

Hvis det er fleire som ynskjer å bu i same området (same hybelhus) spesifiser også dette på mail etter du har kjøpt produktet.
Fordeling av hyblar er klart fredag 1.juni og vil bli sendt ut pr.mail.
overnatting

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar refunderes ikkje